Phản bác luận điệu cho rằng “Cộng sản Việt Nam hèn với giặc, ác với dân”

0
1775

(Bài viết dành cho bọn chống cộng cực đoan ở hải ngoại, không bao gồm kiều bào yêu nước)

Lâu nay cứ mỗi khi lên mạng đều thấy cộng đồng quốc tế nói tiếng Việt, hiện đang “tử thủ” khắp nơi (bọn CCCĐ ở Mỹ, Úc, Canada, Pháp…) thường xuyên, liên tục sử dụng cụm từ “Cộng sản Việt Nam hèn với giặc, ác với dân”, xin gửi đôi lời đến quý vị nhé:

Thứ nhất, đối với cụm từ “hèn với giặc”

Xin thưa, lịch sử dân tộc ta từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kể từ ngày được thành lập 03/02/1930 đến nay Đảng luôn dẫn dắt và đồng cam cộng khổ và đồng hành cùng dân tộc, yêu thương giống nòi, đau với nỗi đau mất nước, với nỗi nhục của kiếp nô lệ, biết khoan thư sức dân để tạo nên sức mạnh đại đoàn kết vô địch đánh đuổi bọn thực dân, đế quốc xâm lược.

“Hèn với giặc” mà lãnh đạo cả dân tộc làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954 chấm dứt ách đô hộ gần 100 năm của thực dân Pháp.

“Hèn với giặc” mà chiến đấu và chiến thắng giặc Mỹ xâm lược.

“Hèn với giặc” mà đánh cho bè lũ tay sai, bán nước ngụy Sài Gòn phải cắt râu, bỏ giáp, cướp thuyền ra biển, đu càng máy bay đến tụt quần cũng không dám kéo.

“Hèn với giặc” mà viết nên khúc khải hoàn ca thu non sông gấm vóc của tổ tiên để lại về một mối.

“Hèn với giặc” mà khuất phục bè lũ xâm lược, bành trướng Trung Quốc năm 1979; giúp nhân dân Cambodia thoát họa diệt chủng, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

“Hèn với giặc” mà xây dựng đất nước từ trong đổ nát và hoang tàn của của 4 cuộc chiến tranh mà có cơ đồ như hôm nay. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định thuộc Top đầu của thế giới, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; tiếng nói của chúng ta trên trường Quốc tế ngày càng có trọng lượng…

Ảnh minh họa.

Ngày nay, Việt Nam đang đấu tranh để giành lại biển đảo của Tổ quốc; Việt Nam đã, đang và sẽ đấu tranh không mệt mỏi trên cơ sở luật pháp quốc tế; trên cơ sở Công ước quốc tế về Luật biển 1982 để bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương; chứ không phải là đứng bên bờ Đại Tây Dương chỉa mõm sang để chửi đổng.

Chúng mày có chửi đến trào cả máu mồm thì Trung Quốc cũng không trả lại Hoàng Sa đã bị chúng mày làm mất năm 1974 đâu. “Hèn với giặc” là khi chúng mày bưng bô, cúi đầu làm tay sai cho thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; nhận giặc làm cha để chống lại quê hương mình thay vì chiến đấu để “quét sạch nó đi”. đó mới là “hèn với giặc”.

Thứ hai, đối với cụm từ “ác với dân”

Chắc chúng mày đu càng không chắc bị rơi xuống đất nên hậu quả là đầu óc không bình thường mới bảo là “Cộng sản ác với dân”.

“Ác với dân” mà làm cho những con người từ thân phận nô lệ ngay trên chính quê hương của mình trở thành người dân nước độc lập, tự do.

“Ác với dân” mà từ chỗ 90% dân số mù chữ, chết đói, chết rét và bị bốc lột đến tận cùng xương tủy; phải bỏ xác ở đồn điền cao su, đường ray… trở thành nhưng chủ nhân của đất nước; có đủ trình độ, trí tuệ và cơm ngon, áo đẹp như ngày hôm nay.

“Ác với dân” là khi những người cùng dòng máu con Lạc, cháu Hồng nhưng bè lũ ngụy quân – ngụy quyền rước ngoại bang vào giày xéo đất nước, tàn sát nhân dân như cái cách mà Ngô Đình Diệm đã làm với Luật 10/59 và sau hơn 44 năm chúng mày vẫn ngày đêm chống phá sự bình yên của dân tộc, của nhân dân; đó mới là hèn hạ, là vô liêm sỹ, là “ác với dân”.

Từ những luận điểm trên thì kẻ “hèn với giặc, ác với dân” chính là bọn ngụy quân – ngụy quyền chúng mày chứ không phải là Đảng cộng sản Việt Nam./.

Dương Vương Kinh