Không chỉ là tiết kiệm 1000 tỉ

0
883

 

Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm cho biết việc tinh gọn bộ máy của Bộ Công an đã tiết kiệm ngân sách 1.000 tỉ đồng

Hơn cả 1000 tỉ đồng, đó là tư duy đổi mới

Đánh giá về công tác tinh gọn bộ máy, có thể thấy Bộ Công an là đơn vị tiên phong, đi đầu trong toàn bộ hệ thống các cơ quan công quyền. Trong năm 2018, Bộ Công an đã xoá 6 Tổng cục và khoảng 60 Cục nghiệp vụ. Cùng với đó, Bộ Công an cũng thắt chặt đầu vào, làm tốt công tác tuyển sinh, tuyển dụng cán bộ, hạn chế sự phình to của toàn bộ máy.

Việc tinh gọn bộ máy thể hiện quyết tâm, nỗ lực rất nhiều của Bộ Công an. Hiệu quả trực tiếp của công tác tinh gọn bộ máy là ngân sách nhà nước được tiết kiệm. Theo đó, qua thống kê của Bộ Tài chính, năm 2018, Bộ Công an đã tiết kiệm được 1.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, điều đáng hoan nghênh hơn cả là tư duy đổi mới trong công tác tổ chức, sẵn sàng dẹp bỏ những đặc quyền, đặc lợi, những lợi ích cá nhân.

Không khó để nhận thấy, rất nhiều cơ quan, đơn vị đang “cố gắng” sinh sôi, nảy nở, thành lập các đơn vị mới. Điều này cũng dễ hiểu vì khi lập thêm đơn vị sẽ có thêm ghế, thêm quyền. Chẳng vậy mà có những đơn vị chỉ có 1 nhân viên, còn lại đều là lãnh đạo. Số lượng cán bộ thì ngày một nhiều nhưng hiệu quả công việc thì không thấy đâu. Từ chuyện “lắm thầy nhiều ma”, khi “nhàn cư”, nhiều cơ quan, đơn vị lại sinh ra chuyện “bất thiện”, kết bè, kéo cánh gây mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ. Trong bối cảnh đó, việc Bộ Công an đi “ngược chiều” xu hướng thể hiện một nỗ lực, quyết tâm rất lớn.

Việc tinh gọn bộ máy là nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Các cấp trung gian, chồng chéo được xoá bỏ tạo điều kiện để giải quyết công việc một cách nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nhanh nhưng cần thận trọng

Tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề này không hề đơn giản. Nó liên quan trực tiếp đến con người, đến công việc của cơ quan nhà nước. Nếu không cân nhắc thận trọng mà tiến hành tinh gọn bộ máy một cách máy móc thì rất có thể đây sẽ trở thành nguồn gốc phát sinh các mâu thuẫn, bất ổn trong xã hội. Và cũng rất có thể, một số người sẽ lợi dụng việc này để loại bỏ những người không nằm trong “vây cánh” của mình, hình thành các nhóm lợi ích. Mặt khác, tinh gọn bộ máy phải gắn với việc bảo đảm hiệu quả công việc của từng cơ quan, bộ ngành, tránh để tình trạng chạy theo chỉ tiêu tinh giảm mà khiến cho công việc bị xáo trộn.

Đơn cử như trong hoạt động của Bộ Công an, có thể thấy tình hình tội phạm đang có những diễn biến hết sức phức tạp, khối lượng công việc của toàn lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Chính vì vậy, đi liền với việc tinh gọn bộ máy là vấn đề phải đảm bảo đủ nguồn lực để giải quyết công việc. Do vậy, tinh gọn nhưng không đồng nghĩa với việc loại bỏ số lượng cán bộ, sĩ quan một cách cơ học. Chúng ta phải biết rõ nơi nào cần cán bộ để bổ sung thêm, nơi nào dư cán bộ để cắt giảm. Điều này sẽ nâng cao hiệu quả công việc, loại bỏ tình trạng nơi thì ngồi chơi, chỗ thì hì hục lao vào công việc.

Với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương khác, việc tinh gọn bộ máy phải đi liền với việc xoá bỏ các cơ quan, đơn vị trung gian, không cần thiết. Cùng với đó, chúng ta phải kiên quyết loại bỏ những cán bộ “sáng cắp ô đến, chiều cắp ô về”, những người không hề làm việc nhưng vẫn hưởng lương từ ngân sách.

Tinh gọn bộ máy sẽ tạo ra một bộ mặt mới cho nền hành chính công Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Cùng với đó, một mặt, chúng ta có thể giảm chi thường xuyên, góp phần tiết kiệm ngân sách. Mặt khác, số tiền ngân sách tiết kiệm được sẽ là nguồn đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các nhiệm vụ chi không thường xuyên, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

(Theo Bút Danh)