Chiến thắng mùa Xuân năm 1975: Động lực viết tiếp trang sử vẻ vang

0
190

Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước mang tầm vóc và ý nghĩa lịch sử, thời đại to lớn, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập, thống nhất cho nhân dân, đất nước Việt Nam.

Đất nước sau 44 năm hoàn toàn giải phóng, cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng hiện đại, kết nối thông thương. Ảnh: Tạp chí giao thông vận tải.

Vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập – sào huyệt của cơ quan đầu não chính quyền Sài Gòn.

Toàn bộ nội các chính quyền Sài Gòn bị bắt, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, đánh dấu sự sụp đổ của chế độ ngụy quân ngụy quyền và đế quốc Mỹ xâm lược.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới, hòa bình, độc lập, tự do và đi lên xây dựng CNXH.

Chiến thắng đó được làm nên bởi sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng của nhân dân Việt Nam và sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Thắng lợi oanh liệt đó đồng thời kết thúc vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc kéo dài suốt 30 năm đấu tranh chống xâm lược ngoan cường, bền bỉ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH.

Chiến thắng vĩ đại mùa xuân 1975 là động lực để chúng ta vươn ra biển lớn trong công cuộc hội nhập quốc tế.

Kể từ ngày giải phóng đến nay, đặc biệt là hơn 33 năm đổi mới, trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, đất nước gặp nhiều khó khăn, thử thách, các thế lực thù địch chống phá quyết liệt, nhưng với tinh thần chiến thắng 30/4, bằng quyết tâm, nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện…

Sau 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 33 năm đổi mới, từ hoang tàn đổ nát của chiến tranh, từ một đất nước đói nghèo lạc hậu vì chiến tranh kéo dài và hàng trăm năm bị thực dân đô hộ, Việt Nam đã sớm hồi sinh, vươn mình trỗi dậy và tìm ra con đường đi lên đúng đắn, làm nên những bước phát triển diệu kỳ, nhất là từ khi đất nước mở cửa hội nhập. 

Bằng quyết tâm, nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện…

Nhiều năm liên tục, nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng dương trên 7%, có năm đạt 9,45% và trở thành nền kinh tế có tốc độ phát triển thuộc Top đầu của khu vực. Nước ta đã vượt qua ngưỡng đói nghèo, có sự ổn định về chính trị; trật tự, an ninh, xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện.

Cùng với bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta đã giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển toàn diện đất nước. Tiềm lực mọi mặt của đất nước được tăng cường, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Với tinh thần khát vọng dân tộc “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, với ý chí của một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ được thể hiện, triển khai nhất quán thời gian vừa qua đã tạo chuyển động theo hướng tích cực, củng cố niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi là nguồn động lực tinh thần bất diệt, góp phần quan trọng vào việc tạo ra sức mạnh cho đất nước ta, dân tộc ta vững bước trên con đường hội nhập

Vĩnh An

Nguồn: Tạp chí giao thông vận tải.


BÌNH LUẬN