Cảnh giác thông tin xấu, độc về Đại hội XIII của Đảng

0
438

Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam đang đến gần, đại đa số người dân trong cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài đang mong chờ. Đại hội là dịp để đưa ra những quyết sách cho 5 năm tới, bầu những người đủ đức, đủ tài để tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và các chức danh chủ chốt của đất nước ta.

Vấn đề nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII chuẩn bị để sắp tới Đại hội bầu, đến nay vẫn chưa có, phải đợi đến Hội nghị Trung ương lần thứ 15 mới có danh sách chính thức. Điều này cho thấy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã làm việc hết sức nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm rất cao, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thế nhưng, trên các diễn đàn, mạng xã hội… Việt Tân và các tổ chức phản động, các Facebooker như Bùi Thanh Hiếu (Hiếu nghiện), Trương Huy San (San vẩu)… đã “ngồi trong xó bếp mà sắp xếp nhân sự thay cho Đảng”. Họ đưa ra đủ thuyết âm mưu về cái gọi là “đấu đá nội bộ”, “tranh giành quyền lực cho người miền Bắc, hất cẳng người miền Nam, miền Trung)…

Không nghiễm nhiên mà Bác Hồ viết trong di chúc, để lại cho muôn đời sau rằng “trước hết nói về Đảng”, người coi giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng như giữ gìn tròng mắt, con ngươi của chính mình.

Bác Hồ viết:

Quan san muôn dặm một nhà

Bốn phương vô sản đều là anh em

Đối với các nước theo chế độ XHCN và yêu chuộng hòa bình trên thế giới, Đảng, Bác Hồ luôn xem họ là anh em, vậy không có lý nào để cho rằng “cộng sản Việt Nam là phe cánh, là vùng miền, là thanh trừng nội bộ”.

Người miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì tất cả đều là dòng giống của tổ tiên ta, là cháu Hồng, con Lạc, là “nhiễu điều phủ lấy giá gương/người trong một nước phải thương nhau cùng“. Cụ Tôn Đức Thắng, cụ Huỳnh Thúc Kháng… là người con của “thành đồng Tổ quốc”. Bác Hồ và Đảng ta luôn kính trọng, đặt họ những vị trí xứng đáng, “y phục tương xứng với kỳ đức”.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng là quyền Chủ tịch nước, khi Bác Hồ sang Pháp năm 1946, cụ Tôn Đức Thắng là Phó Chủ tịch nước và là Chủ tịch nước khi Bác Hồ về với thế giới người hiền. Gần đây, ông Nguyễn Minh Triết hay Trương Tấn Sang là Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội. Tất cả đều là người miền Nam hoặc Nam Trung Bộ. Vậy, ai bảo là người miền Nam hay Nam Trung Bộ thì không được giữ vai trò chủ chốt trong Đảng, lãnh đạo đất nước?

Ai có đủ đức, đủ tài đều được Đảng và Nhà nước trọng dụng. Đại hội XIII của Đảng sắp tới cũng không là ngoại lệ. Dù ai được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, giữ các vị trí lãnh đạo đất nước thì chắc chắn họ phải có đủ đức, tài để gánh vác trọng trách nặng nề mà Tổ quốc giao phó. Miền nào thì cũng không thể cao hơn cái miền chủ đạo là “miền Việt Nam”. Những kẻ ngồi xó bếp, theo giặc bội phản đất nước, nơi đã sinh ra mà nuôi dưỡng mình thì không xứng đáng luận về chính trị và những vấn đề nội bộ của Việt Nam.

Cổ nhân dạy “Người quân tử trong lòng luôn có lễ nghĩa, hành vi quang minh chính trực, không làm ra cái oai môn tà đạo, hành xử ắt theo đường chính đạo, không phải việc công thì không tìm đến bàn riêng”. Dám kiên trì nguyên tắc chính đạo, quy chính cách làm không hợp với đạo nghĩa của người khác, chứ không a dua phụ họa, không thấy mọi người thế nào mình cũng nói thế ấy. Những kẻ theo giống bàng môn tà đạo thì mãi mãi không thể hiểu được việc làm của chính nhân.

Không nghe Huy San kể chuyện, không tin Hiếu nghiện trình bày! Nhân sự của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đến nay vẫn chưa có danh sách chính thức, thế nhưng nhiều kẻ đã vội suy đoán, xuyên tạc và bịa đặt về cái gọi là “đấu đá, vùng miền, thanh trừng nội bộ và chỉ dành cho người miền Bắc”.

Ảnh chụp Facebook.

Xin nói rõ, đấu đá và tranh giành ở đâu thì hãy xem Donal Trump và Joe Biden thì rõ. Họ xem nhau như kẻ thù, máu đã đổ ngay tại toà nhà Quốc hội Hoa Kỳ. VNCH chỉ trong vòng 5 năm, từ 1963-1968 đã có 6 cuộc đảo chính, trong đó, cuộc đảo chính 1963, Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho cấp dưới của Ngô Đình Diệm lấy thủ cấp của 3 anh em họ Ngô. Đó mới là đấu đá, mới là thanh trừng nội bộ.

Việt Nam ngày nay luôn đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng đất nước, đấu đá và thanh trừng nội bộ hay phân biệt vùng miền, những thứ đó chỉ có trong tưởng tượng của cái giống vô loài như Việt Tân, Trương Huy San hay Hiếu nghiện.

Lão chăn bò DVK-MNQ