Cảnh báo những thông tin xuyên tạc xung quanh vấn đề sức khỏe TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng

0
1152

Từ ngày 13-14/4/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay, trọng tâm là năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc buổi làm việc trưa ngày 14/4, đ/c Nguyễn Phú Trọng đã bị choáng, do thời tiết thay đổi, miền Tây Nam bộ nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng đang vào đợt nắng nóng kỷ lục. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nay tuổi đã cao, việc nước gánh nặng trên vai nên chuyện bị choáng, ảnh hưởng sức khỏe là chuyện bình thường.

Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Kiên Giang với lịch trình dày đặc.

Trong đó riêng việc vừa đi thị sát ngoài trời không mũ nón dưới cái nhiệt độ 38 độ rồi lại vào thị sát trong xưởng chế biến tôm với nhiệt độ dưới 15-20 độ C khiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bị shock nhiệt và bị ốm, hiện tại sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ổn định.

Trong khi những người dân nắm được thông tin hướng về Người lãnh đạo cao cấp kính yêu của Đảng và Nhà nước ta với tấm lòng lo lắng, lời chúc phúc sức khỏe thì lợi dụng sự việc, trên mạng xã hội bọn phản động trong và ngoài nước lại thi nhau lu loa những thông tin xuyên tạc về tình hình sức khỏe của lãnh đạo, tình hình chính trị của đất nước…

Thông tin xuyên tạc của các Trang tin phản động trên mạng xã hội về sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đây là một âm mưu, thủ đoạn thâm độc của bọn phản động, tìm mọi cách để tạo ra hình ảnh xấu, hạ uy tín Việt Nam trên chính trường quốc tế.

Xin cảnh báo tới mọi người:

1- Mọi người dân cần phải hết sức đề cao tinh thần cảnh giác, thông tin cảnh báo ngay cho bạn bè, người thân không nghe, không tin, không bàn luận, không chia sẻ theo những thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên mạng xã hội; tránh tiếp tay cho mưu đồ đen tối của bọn phản động.

2- Nêu cao trách nhiệm công dân, chú ý phát hiện những trang tin phát tán các thông tin xấu, độc; kịp thời báo ngay cho các cơ quan chức năng gần nhất biết để xử lý và ngăn chặn.

Nguồn: Hương Sen Việt.