Bởi vì anh là chiến sĩ Công an

0
1298

“Đất nước không còn chiến tranh, không chiến trường không tiếng súng.
Mà sao máu anh vẫn đổ, mà sao vòng tang trắng vẫn nặng trên những mái đầu…”


BÌNH LUẬN