Bài học xương máu từ sự sụp đổ của Liên Xô

0
2875

Cách đây gần 30 năm, đã diễn ra sự sụp đổ của một thành trì của chủ nghĩa xã hội trên thế giới đó là Liên Xô. Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô là điều vô cùng đáng tiếc và sự mất mát quá lớn đối với hệ thống CNXH trên thế giới. Sau sự sụp đổ của thành trì vững chãi đó, trên thế giới vẫn còn 5 quốc gia kiên định với mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản, trong đó có Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Tuy rằng sự sụp đổ của Liên Xô đã cách xa chúng ta nhưng những bài học về sự sụp đổ đó chúng ta chưa bao giờ sao nhãng và vẫn luôn tự mình nhắc nhở và lấy đó làm bài học xương máu, bài học cốt tử để duy trì, phát triển và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Những bài học xương máu về sự sụp đổ của Liên Xô đó là việc nắm khư khư hay buông lỏng một số lĩnh vực then chốt là nguyên nhân chính của việc còn hay mất vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó một số lĩnh vực không được đánh giá đúng như chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kinh tế, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Từ đó đã để lại cho các nước chủ nghĩa trong đó có Việt Nam các bài học vẫn luôn nóng hổi với thời đại:

Thứ nhất, phải nắm chắc nguyên tắc xây dựng Đảng và công tác tổ chức cán bộ nhưng Đảng Cộng sản Liên Xô trong một thời gian dài đã buông lỏng lĩnh vực này. Những sai lầm về đường lối chính trị, xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ và nhất là những sai lầm nghiêm trọng về công tác tổ chức cán bộ, trong đó có cán bộ chủ chốt cấp chiến lược.

Rút ra bài học xương máu đó, Đảng ta cần phải chú trọng và làm tốt công tác cán bộ, kiên quyết loại bỏ những phần tử thoái hóa, biến chất, yếu kém về phẩm chất chính trị, nhất là ở các vị trí lãnh đạo cấp cao. Liên Xô sụp đổ phần nhiều là do sai lầm từ công tác cán bộ khi để những nhân vật hoặc là do Mỹ và phương Tây tuyển làm nội gián hoặc bị mua chuộc bằng lợi ích vật chất nắm giữ các vị trí quan trọng, phải kể đến cái tên Goóc-ba-chốp – tổng thống Liên Xô, người đã bị mua chuộc bằng rất nhiều tiền… Chính những nhân vật như vậy đã hướng lái Liên Xô đi đến con đường sụp đổ và tan rã.

Thứ hai, phải hết sức cảnh giác với cái gọi là chiến lược “diễn biến hòa bình” của Mỹ và các nước phương Tây. Chiến lược “diễn biến hòa bình” với cách đánh mềm, ngầm, sâu, đặc biệt với mặt trận hàng đầu là hoạt động phá hoại tư tưởng đã dần làm cho Liên Xô tự diễn biến, chuyển hóa, tự mục rỗng và tự sụp đổ. Sau người anh cả Liên Xô, mục tiêu của chúng không ai khác là những quốc gia còn lại, trong đó Việt Nam là tâm điểm của chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Thứ ba, Đảng Cộng sản Liên Xô và bộ máy chính quyền xa rời mối liên hệ mật thiết với nhân dân, không dựa vào quần chúng nhân dân. Đi ngược lại mục tiêu và phương thức của Cách mạng Tháng Mười. Nhiều cán bộ trong bộ máy của Đảng, Nhà nước Liên Xô ngày càng xa rời nhân dân, bị tha hóa biến chất. Tham nhũng và chủ nghĩa cá nhân phát triển thì nấm mồ dành cho mối quan hệ ấy ngày càng hiện hữu rõ ràng.

Thứ tư, chủ trương “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là thứ quái thai làm Đảng Cộng sản sụp đổ. Đáng lẽ ra phải nắm chắc lực lượng vũ trang, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân thực sự trung thành và tin cậy về chính trị, có sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt trong bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc.

Thế nhưng Goóc-ba-chốp không làm thế, ngày 1/9/1991, với cương vị Tổng thống Liên Xô, Goóc-ba-chốp đã ra lệnh chấm dứt các hoạt động của Đảng trong quân đội, đã vô hiệu hóa lực lượng vũ trang vô cùng hùng mạnh của Liên Xô, đánh dấu giờ phút cuối cùng cho sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

Thứ năm, phải có đường lối đổi mới đúng đắn toàn diện. Sự sụp đổ của Liên Xô có nguyên nhân quan trọng từ những sai lầm trong đường lối cải tổ, cải cách dựa trên cái học thuyết có tên gọi là “Tư duy chính trị mới của Goóc-ba-chốp”.

Bài học rút ra từ sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô chúng ta không bao giờ được phép quên, nó luôn luôn là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ hiện nay. Những bài học xương máu ấy chúng ta sẽ mãi khắc ghi, nó sẽ giúp Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn.

LT

Nguồn: FB Lai Nguyen.